شركت مهندسین مشاور موننكو ایران در راستای اصول مشتری مداری و به منظور بالا بردن سطح اطمینان و اعتماد کارفرمایان نسبت به رفع شكایات مطروحه، وفاداری و رضایت ذینفعان و بهبود كیفیت خدمات، همراستا با سایر فرآیندهای سیستم مدیریت یکپارچه اقدام به پیاده سازی سامانه رسیدگی به شكایات نموده است و ارتباط با این سیستم و ثبت درخواست های رسیدگی برای تمامی ذینفعان فراهم شده است.
با تكمیل فرم رسیدگی به شكایت، یك كد رهگیری در اختیار مراجعه‌كننده قرار داده می‌شود كه پیگیری شكایات در مراجعات بعدی با ارائه این كد به سیستم قابل انجام است. همچنین مراحل رسیدگی به شکایت مطابق با این فلوچارت می باشد. امید است پیاده سازی این سیستم بتواند گامی موثر در جهت رضایت هر چه بیشتر ذینفعان فراهم نماید.


ثبت و رسیدگی به شكایت
پیگیری شكایت
جهت بررسی وضعیت شكایت خود،لطفا كد رهگیری را وارد نمایید.